Sijoittajat

Näkymät

Näkymät 2023

Vuoden 2023 näkymät (päivitetty 1.6.2023)

Kasvu: F-Secure arvioi liikevaihdon vuonna 2023 ylittävän 134 miljoonaa euroa.

Kannattavuus: Konsernin oikaistun EBITAn arvioidaan ylittävän 45 miljoonaa euroa. Oikaistun EBITA-marginaalin arvioidaan tilapäisesti laskevan vuonna 2023, johtuen yritysostoon liittyvistä yli 3 miljoonan euron OPEX-lisäpanostuksista onnistuneen integraation varmistamiseksi sekä liikevaihtosynergioiden luomiseksi.

Näkymien taustaoletukset:

  • F-Secure arvioi kyberturvamarkkinan kasvavan vuonna 2023 sekä maailmanlaajuisen kysynnän pysyvän vakaana haastavassa toimintaympäristössä.
  • Lookout-kuluttajaliiketoiminta mukana näkymissä kesä–joulukuun osalta (7 kuukautta).
  • Lookout-kuluttajaliiketoiminnan pro forma -liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan yli 10 % itsenäisenä liiketoimintona ja siten vaikuttavan F-Securen kasvuun myönteisesti (tilikausi 1.2.2023–31.1.2024).
  • Lookout-kuluttajaliiketoiminta on saanut ennakkomaksuja liittyen osaan sen liikevaihdosta. Kyseiset maksut ovat kirjattuna saaduiksi ennakoiksi. Osana yrityskauppaa F-Secure arvostaa IFRS-raportoinnin mukaisesti saadut ennakot käypään arvoon hankintataseelle, jolloin yritysoston jälkeinen saatuihin ennakoihin liittyvä tuloutettava liikevaihto tulee olemaan alhaisempi verrattuna Lookoutin kuluttajaliiketoiminnan saaduista ennakoista kirjaamaan liikevaihtoon. Alustava negatiivinen liikevaihdon vaikutus, joka sisältyy näkymiin, arvioidaan olevan noin 3,2 miljoonaa euroa vuonna 2023, ja alustava negatiivinen EBITA-tason vaikutus näkymissä on noin 2,6 miljoonaa euroa.

Aiemmat näkymät vuodelle 2023 (julkaistu 17.2.2023)

F-Secure odottaa kyberturvaratkaisujen maailmanlaajuisen kysynnän kasvavan samalla, kun toimintaympäristömme on muuttunut haastavammaksi ja kuluttajien luottamus pysyy epävakaana inflaation noustessa, mikä lisää riskiä uusmyynnin heikkenemiseen suoramyyntikanavassa.

Olemme tehneet lukuisia kasvuun liittyviä investointeja vuoden 2022 aikana, ja jatkamme niitä vuonna 2023. On epävarmaa, milloin niiden vaikutus taloudellisessa kehityksessä näkyy.

F-Secure odottaa liikevaihdon kasvavan 4–8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Vuodelle 2023 odotamme oikaistun EBITAn olevan 38–41 prosentin sisällä.