Sijoittajat

Markkina

Markkina

F-Secure toimii suurella ja kasvavalla kuluttajatietoturvamarkkinalla, joka koostuu laajasta tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden valikoimasta. Näihin kuuluu esimerkiksi päätelaitteiden tietoturvaan, yksityiseen VPN-yhteyteen, identiteetin, henkilötietojen ja salasanojen suojaan, kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjen laitteiden suojaukseen ja verkkoturvallisuuteen liittyvät tuotteet ja ratkaisut.

Kohdemarkkinan kasvua on omiaan vauhdittamaan kuluttajien lisääntynyt ymmärrys verkon uhkakuvista sekä kasvava maksuhalukkuus tietoturvaratkaisuja kohtaan. Vuonna 2020 kuluttajien arvioitiin käyttävän kyberturvallisuuteen globaalisti 5,7 miljardia euroa, ja vuosina 2020–2025 tämän summan euromääräiseksi keskimääräiseksi vuotuiseksi kasvuvauhdiksi (CAGR) ennustetaan 4 prosenttia.

F-Securen kuluttajatietoturvatuotteita myydään joko suoraan asiakkaille tai noin 170 kanavakumppanin laajuisen verkoston kautta. F-Secure toimii maailmanlaajuisesti, mutta valtaosa liikevaihdosta kertyy Euroopasta.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

Miljoonaa euroa

IFRS (tilintarkastamaton)

2022 2021
Eurooppa pl. Pohjoismaat 48,7 49,6
Pohjoismaat 39,4 36,9
Pohjois-Amerikka 17,1 14,6
Muu maailma 5,9 5,2
Yhteensä 111,0 106,3

Markkinatrendit ja -ajurit

Digitalisaation lisääntyminen vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen

COVID-19-pandemian myötä erilaisten verkkopalvelujen käyttäjiä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuonna 2018 37 prosenttia kuluttajista ilmoitti tekevänsä mobiililaitteillaan verkko-ostoja kuukausittain, ja vuonna 2021 osuus oli jo 60 prosenttia. Lisäksi mobiilipankkien käyttö on kasvanut 41 prosentista 66 prosenttiin vuosien 2018 ja 2021 välillä. Valtaosa näistä uusista digitaidoista ja verkossa toimimisen tavoista on arkipäiväistynyt, ja yhä suurempi osa kuluttajien arjesta vietetään verkossa joko lyhyinä hetkinä tai tuntikausia kestävänä selailuna, pelaamisena, striimaamisena, tai hybridityöskentelynä.

Kuluttajien kasvava maksuhalukkuus

Arviomme mukaan kuluttajien halukkuus maksaa tietoturvasta on kasvussa. Markkinatutkimusten mukaan asiakkaiden maksuhalukkuus oli kasvanut vuonna 2021 17 prosenttia vuodesta 2018.

Tutkimukset osoittavat myös, että asiakassegmentistä riippumatta kuluttajat ovat halukkaita maksamaan keskimäärin 7–10 euroa kuukaudessa kattavasta kokonaisvaltaisesta tietoturvaratkaisusta ja 3–4 euroa kuukaudessa erillisistä tuotteista.

Tietoturvaan liittyvät huolet ovat lisääntyneet

Kuluttajista 55 prosenttia on huolissaan siitä, että joku varastaa heidän identiteettinsä ja käyttää sitä verkko-ostosten tekemiseen, kaappaa heidän tilinsä tai ottaa jopa lainaa heidän nimissään. Verkko-ostamisen yleistymisen myötä 55 prosenttia kuluttajista kokee myös huolta ostamiseen liittyvistä petoksista. Samaan aikaan 54:ää prosenttia huolettaa, että haittaohjelmat voivat johtaa henkilötietojen menetykseen.

Vastaavasti käytössä olevien IoT-laitteiden (esineiden internet) määrän odotetaan nousevan 42 miljardiin vuoteen 2025 mennessä, ja ne voivat olla alttiita verkkohyökkäyksille. Siksi kuluttajat pitävät tietoturvaa kolmanneksi tärkeimpänä tekijänä valitessaan kodin yhdyskäytävää tai Wi-Fi-reititintä.

Tietoturva on kuluttajille edelleen monimutkaista

Kuluttajat kokevat, että nykymaailmassa on yhä vaikeampaa pysyä riittävän suojattuna. Huolenaiheiden ja uhkien valtava määrä ja niihin liittyvä monimutkaisuus saa teknisesti taitavimmatkin kuluttajat hämilleen. Esimerkiksi 72 prosenttia teknisesti valveutuneista kuluttajista katsoo, että kaikkien heidän verkkoonsa liitettyjen laitteidensa tietoturvan hallinnointi on lähes mahdoton tehtävä.

Koska tietoturva liittyy tiiviisti laajakaistayhteyksiin, 64 prosenttia kuluttajista ovat halukkaita ostamaan tietoturva- ja yksityisyyspalvelut tietoliikennepalvelujen tarjoajalta.

Strategia

Tutustu strategiaamme

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme