Sijoittajat

Tunnusluvut

Tunnusluvut

Seuraavassa taulukossa kuvataan F-Securen tilintarkastetuista carve-out-tilinpäätöksistä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta peräisin olevia tai johdettuja taloudellisia avainlukuja ilmoitetuilta ajanjaksoilta:

Milj. euroa

IFRS (tilintarkastamaton, ellei toisin mainita)

1–12/2021 1–12/2020 1–12/2019
Liikevaihto 106,3(1 100,1(1 94,8(1
Liikevaihdon kasvu, % 6,1 % 5,5 % -
EBITA 44,8 46,5 39,1
Oikaistu EBITA 47,2 46,5 39,9
% liikevaihdosta 44,4 % 46,5 % 42,0 %
Liikevoitto (EBIT) 43,5(1 44,7(1 37,0(1
% liikevaihdosta 40,9 % 44,6 % 39,0 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 45,9 44,7 37,7
% liikevaihdosta 43,2 % 44,6 % 39,8 %

(1 = tilintarkastettu