Sijoittajat

Tunnusluvut

Tunnusluvut

Milj. euroa

IFRS (tilintarkastamaton, ellei toisin mainita)

1–12/2023 1–12/2022 Carve-out 1–12/2021 Carve-out 1–12/2020 Carve-out 1–12/2019
Liikevaihto 130,4 111,0 106,3(1 100,1(1 94,8(1
Liikevaihdon kasvu, % 17,4 % 4,5 % 6,1 % 5,5 % -
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 45,7 44,5 47.4 46,7 40,1
% liikevaihdosta 35,0 % 40,1 % 44,6 % 46,7 % 42,3 %
EBITA 36,6 40,2 44,8 46,5 39,1
% liikevaihdosta 28,1 % 36,2 % 42,2 % 46,5 % 39,1
Oikaistu EBITA 44,6 43,9 47,2 46,5 39,9
% liikevaihdosta 34,2 % 39,6 % 44,4 % 46,5 % 42,0 %
Liikevoitto (EBIT) 29,5 38,8 43,5(1 44,7(1 37,0(1
% liikevaihdosta 22,6 % 34,9 % 40,9 % 44,6 % 39,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 30,1 36,4 36,1 34,5 32,0
Nettovelka (+)/Nettorahavarat (–) 177,4 –19,3 0,2 0,2 0,3
Omavaraisuusaste % 12,0 % 39,6 % 24,5 % 24,5 % 5,9 %
Kassakonversio % 81,2 % 96,2 % 95,6 % 89,8 % 89,0 %
Henkilöstö keskimäärin 484 368 245 233 223