Hallinnointi

Johtoryhmä

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa F-Securen liiketoiminnan johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta. Hallitus nimittää ja voi erottaa toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palkkiosta sekä muista eduista palkitsemispolitiikan mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta.

Toimitusjohtajan päätehtävät ovat

 • yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaan
 • hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely
 • hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen
 • muut osakeyhtiölaissa määritellyt velvollisuudet.

Yhtiön toimitusjohtaja on Timo Laaksonen.

Johtoryhmän tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa.


Johtoryhmän jäsenet

Timo Laaksonen, s. 1961

Toimitusjohtaja vuodesta 2022
Suomen kansalainen

Tausta add

Muu keskeinen työkokemus

 • WithSecuren, kuluttajatietoturvaliiketoiminnan johtaja, eri positioita, vuodesta 2012

 • Tecnotree Oyj, kaupallinen johtaja 2010–2012

 • Xtract, toimitusjohtaja 2008–2010

 • First Hop Oy, toimitusjohtaja 2001–2008

 • Sonera SmartTrust, kaupallinen johtaja 1998–2001

 • Teamware Group Oy, johtaja 1993–1998

 • ICL Travel Systems Oy, markkinointipäällikkö 1992–1993

Keskeiset luottamustehtävät

 • Hallituksen jäsen, Kyberala ry., vuodesta 2024

 • Hallituksen jäsen, Broadband Forum vuodesta 2023

 • Hallituksen jäsen Suomalais-amerikkalaisessa kauppakamarissa (FACC) New Yorkissa vuosina 2018–2019

 • Hallituksen jäsen Broadband Multimedia Marketing Associationissa (USA) vuosina 2018–2019

 • Hallituksen jäsen Kvalion Oy:ssä vuosina 2008–2011

Koulutus

Laaksonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen markkinointi ja kansainvälinen kauppaoikeus)

Sari Somerkallio, s. 1972

Talousjohtaja vuodesta 2022
Suomen kansalainen

Tausta add

Muu keskeinen työkokemus

 • WithSecure, kuluttajatietoturvaliiketoiminnan talousjohtaja vuodesta 2022

 • Fiskars Group, Business Finance -liiketoimintajohtaja 2020-2021

 • Fiskars-konserni, talouden ja liiketoiminnan kehitysjohtaja 2019–2020

 • Fiskars-konserni, kehitysprojektien päällikkö 2009–2011

 • Wärtsilä, projekti- ja prosessipäällikkönä 2002–2008

 • Wärtsilä, sijoittajasuhdepäällikkö 1999–2002

 • Merita Pankkiiriliike, analyytikko 1997–1999

 • Interbank, analyytikko 1996–1997

Koulutus

Somerkallio on koulutukseltaan sekä matematiikan että kauppatieteiden (rahoitus) maisteri

Richard Larcombe, s. 1974

Markkinointijohtaja vuodesta 2022
Iso-Britannian kansalainen

Tausta add

Muu keskeinen työkokemus

 • WithSecure, kansainvälisen markkinoinnin johtaja vuosina 2019–2021

 • ismybillfair.com, perustaja ja markkinointijohtaja 2017–2019

 • Tesco Bank, brändi- ja markkinointijohtaja 2015–2017

 • Virgin Media, markkinointijohtaja ja markkinoinnin ja sponsoroinnin johtaja 2010–2015

 • The Times, Sunday Times ja Times Online, markkinointijohtaja 2004–2010

 • AMV BBDO, asiakkuusjohtaja 1998–2004

 • Grey, asiakkuusjohtaja 1996–1998

Koulutus

Larcombe on koulutukseltaan psykologian kandidaatti

Mikko Kestilä, s. 1967

Palvelujohtaja vuodesta 2024
Suomen kansalainen

Tausta add

Muu keskeinen työkokemus

 • F-Secure Oyj, operatiivinen johtaja vuosina 2022–2023

 • WithSecure Oyj, useita eri tehtäviä vuosina 2016–2022

 • Synchronoss Technologies, tuotehallinnan johtaja vuosina 2015–2016

 • WithSecure, palveluliiketoiminnan johtaja vuosina 2014–2015

 • Goodmill Systems Ltd, johtaja vuosina 2012–2014

 • Xtract Oy, asiakasliiketoimintojen johtaja vuosina 2009–2012

 • Airwide Solutions, johtaja asiantuntijapalvelut ja tuotekehitys vuosina 2008–2009

 • First Hop, varatoimitusjohtaja ja johtaja vuosina 2004–2008

 • Tellabs, useita tehtäviä vuosina 1994–2004
  Nokia, projektijohtaja ja ohjelmistoinsinööri vuosina 1990–1994

Koulutus

Kestilä on koulutukseltaan sähkötekniikan
diplomi-insinööri

Antero Norkio, s. 1972

Liiketoiminnan kehitysjohtaja vuodesta 2022
Suomen kansalainen

Tausta add

Muu keskeinen työkokemus

 • WithSecure, tuotehallintajohtaja (kuluttajaliiketoiminta)
  ja useita eri positioita vuodesta 2011

 • Airwide Solutions, tuotehallintajohtaja ja kansainvälisten kanavakumppaneiden johtaja 2002–2011 (ml. First Hopin yrityskauppa 2007)

 • Taika Technologies Oy, tuotehallintajohtaja 2001–2002

 • Sonera Smart Trust, tuotehallintajohtaja, 1997–2001

Koulutus

Norkio on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri (strategia ja kansainvälinen liiketoiminta)

Toby White, s. 1977

Tutkimus- ja kehitysjohtaja vuodesta 2022
Iso-Britannian ja Suomen kansalainen

Tausta add

Muu keskeinen työkokemus

 • WithSecure, kuluttajatietoturvan tutkimus- ja kehitysjohtaja vuodesta 2020

 • Wärtsilä, digitaalisen suunnittelun johtaja 2017–2020

 • GlobalData Plc, konsernin teknologiajohtaja 2014–2017

 • Timetric, perustaja ja teknologiajohtaja 2008–2016

 • Met Office, Unified Model System -kehittäjä 2003

 • Cambridgen yliopisto, tutkimusavustaja kemian laboratoriossa vuosina 2002–2003

Koulutus

White on koulutukseltaan kemian maisteri ja filosofian tohtori teoreettisesta kemiasta

TL Viswanathan, syntynyt 1979

Tuoteliiketoimintajohtaja vuodesta 2023
Intian kansalainen

Tausta add

Muu keskeinen työkokemus

 • F-Secure Oyj, Sulatutetun tietoturvan tuoteliiketoimintajohtaja, 2022–2023

 • Nokia Oyj, portfolion johtaja digitaaliset toiminnot, vuosina 2018–2022

 • Comptel, johtaja ja varatoimitusjohtaja Global Alliances, vuosina 2014–2018

 • Oracle, vanhempi asiakkuuspäällikkö Aasian ja Tyynen valtameren alue, vuosina 2013–2014

 • Nokia Siemens Networks, useita johto- ja liiketoiminnan kehitystehtäviä sovelluksissa ja järjestelmäintegraatioliiketoiminnassa vuosina 2006–2013

 • Siemens Communications – Ratkaisukonsultti, vuosina 2000–2006

Koulutus

Viswanathanilla on maisterin tutkinto liiketaloudesta (International Business)