Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on F-Secure Oyj, englanniksi F-Secure Corporation.

2 Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on suunnitella, valmistaa, julkaista ja tarjota informaatioteknologiaan ja kyberturvallisuuteen liittyviä tuotteita, kuten esimerkiksi laitteistoja ja ohjelmistoja, ja palveluja, sekä harjoittaa kaikkien edellä mainittujen tai niihin liittyvien välineiden maahantuontia ja vientiä. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa arvopaperikauppaa.

4 Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

7 Tilintarkastaja

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 Edustaminen

Hallitus edustaa yhtiötä. Yhtiötä edustavat lisäksi hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

9 Yhtiökokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään hallituksen määrittämänä, kokouskutsussa mainittuna päivänä ja kellonaikana.

10 Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa tai Vantaalla.
Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

11 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määrittämänä päivänä ja kellonaikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

(a) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus, ja
(b) tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

(c) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
(d) toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta,
(e) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
(f) hallituksen jäsenten lukumäärästä,
(g) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

valittava:

(h) hallituksen jäsenet ja
(i) tilintarkastaja sekä

käsiteltävä:

(j) muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.