Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

F-Secure noudattaa sisäpiirilainsäädäntöä, mukaan lukien markkinoiden väärinkäyttöasetus ”MAR-asetus”, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. F-Secure on laatinut oman sisäpiiriohjeen täydentämään lainsäädännön vaatimuksia.

F-Secure ylläpitää listaa henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy yhtiön taloudelliseen tietoon. Yhtiön taloudellista tilaa koskevien tietojen arkaluontoisuudesta johtuen henkilöt, joilla on pääsy yhtiön taloudelliseen tilaan vaikuttavaan tietoon ennen osavuosikatsauksen tai vuosikertomuksen julkaisemista, noudattavat kolmenkymmenen päivän (30) päivän kaupankäyntikieltoa ennen tulostiedotteen julkaisua (”Suljettu Jakso”).

Lisäksi F-Secure ylläpitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon, jonka julkistamista F-Secure on lykännyt MAR-sääntelyn mukaisesti.

F-Secure on päättänyt olla perustamatta pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa luetteloa. Kaikki henkilöt, joilla on pääsy hankekohtaiseen sisäpiiritietoon, merkitään hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon.

Johtotehtävissä oleviin henkilöihin kuuluvat F-Secure:ssa hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden tulee ilmoittaa kolmen työpäivän sisällä F-Secure:lle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiö julkaisee nämä tiedoksiannot pörssitiedotteina MAR-asetuksen mukaisesti. Kaikki tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Suljettu ikkuna

Kaikki johtotehtävistä vastaavat henkilöt ja heidän läheiset henkilönsä eivät saa käydä kauppaa F-Securen rahoitusvälineillä suljetun ikkunan aikana, joka alkaa 30 päivää ennen yhtiön talouskatsauksien julkistusta. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla hankkeen voimassaoloaikana ennen kuin F-Secure on ilmoittanut sisäpiiriläiselle kaupankäyntirajoituksen päättymisestä.

Hiljainen jakso

Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen tulosjulkistusta. Tänä aikana ei järjestetä tapaamisia tai muita keskusteluja sijoittajayhteisön tai median kanssa.

Tiedotusperiaatteet

F-Secure:n tiedonantopolitiikka kuvaa ne keskeiset periaatteet ja menettelytavat, joita yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässä.

Tiedonantopolitiikka

Johtohenkilöiden liiketoimet add

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisten F-Secure Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee noudattaa alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa. Ilmoitukset on tehtävä F-Secure Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Laske raja-arvo laskemalla yhteen netottamatta kaikki MAR 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet.

Ohje liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Finanssivalvonnalle liiketoimi-ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointipalvelu löytyy osoitteesta https://asiointi.finanssivalvonta.fi/.

Asiointipalvelun käyttö edellyttää käyttäjän vahvaa sähköistä tunnistamista. Ohjeita ilmoituksen täyttöön löytyy osoitteesta https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/johdon-liiketoimet/.

Ilmoituksen tekoon tarvittavia tietoja:

F-Secure Oyj:n osakkeen ISIN-koodi: FI4000519236
F-Secure Oyj:n LEI-tunnus: 9845006BFDJF0375E466
F-Secure Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus: FSECURE
Ilmoitusnumero (notification reference): generoituu automaattisesti lomakkeelle sitä tallennettaessa (ei tarvitse täyttää)

Tallenna palvelussa tekemäsi ilmoitus pdf-tiedostona.

Lähetä PDF-tiedosto sähköpostin liitteenä osoitteeseen: trading@f-secure.com (ei postitse lyhyen määräajan vuoksi).

F-Secure julkaisee ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.