Sijoittajat

Näkymät

Näkymät

WithSecure Oyj julkaisee F-Securen taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022 (julkaistu 3.6.2022)

WithSecure Oyj:n hallitus, yhdessä F-Securen tulevan hallituksen kanssa, julkaisi F-Securen taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022 yhtiön jakautumisprosessien edistyttyä hyvin.

Odotamme liikevaihtomme kasvavan 4–6 % edellisestä vuodesta.

Johtuen välttämättömistä panostuksista F-Securen itsenäisyyden ja tulevan kasvun varmistamiseksi tulee loppuvuoden kannattavuus olemaan alempi kuin Q1/2022. Täten odotamme oikaistun EBITAn olevan n. 40 % koko vuodelle 2022.

Pidämme aiemmin julkaistut keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (2025 mennessä) ennallaan:

  • Kasvutavoite: Korkea yksinumeroinen orgaanisen liikevaihdon kasvu

  • Kannattavuustavoite: Oikaistu EBITA-marginaali yli 42 % alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen

  • Osinkotuotto: F-Secure pyrkii maksamaan vuosittain nettotuloksestaan noin 50 prosenttia tai yli osinkona

Lue taloudellisia näkymiä koskeva tiedote täältä.