Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

F-Securen yhtiöjärjestyksen mukaan F-Securella on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus vastaa F-Securen strategiasta ja seuraa sen toteuttamista. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa F-Securen liiketoiminnan johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan F-Securen henkilökunnasta. F-Securen henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen F-Securen vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö saa osallistua ehdokkaana. Hallituksen edustajat haastattelevat kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen jäseneksi yhtiökokoukselle. F-Securen henkilöstön keskuudesta valittu hallituksen jäsen ei osallistu yhtiön työntekijänä sellaisiin asioihin, jotka liittyvät esimerkiksi johdon nimityksiin (tai irtisanomisiin), palkkaukseen tai muihin työ- tai palvelussuhteen ehtoihin tai työtaistelutoimenpiteisiin, joita hallitus voi ajoittain käsitellä.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Risto Siilasmaata, joka on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Sami Salosta, joka on itse myös yhtiön työntekijä.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia avustamaan hallitusta sille kuuluvien tehtävien valmistelussa ja toteuttamisessa. Hallitus määrää valiokuntien koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Pysyvien valiokuntien lisäksi hallitus voi yksittäistapauksissa nimittää ad hoc -valiokuntia, joiden vastuulla on jonkin asian erityisvalmistelu.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi riskien hallintaa, sisäistä valvontaa, IT-strategiaa ja -käytäntöjä, taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta. Tarkastusvaliokunta valmistelee lisäksi hallitukselle ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi ja arvioi säännöllisesti erillisen sisäisen tilintarkastuksen tarvetta. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoimintaosaaminen sekä soveltuva erityisosaaminen ja kokemus valiokunnan vastuualueisiin ja tilintarkastukseen liittyviin pakollisiin toimenpiteisiin nähden. Seuraavat F-Securen hallituksen jäsenet muodostavat tarkastusvaliokunnan: Petra Teräsaho puheenjohtajana sekä Pertti Ervi ja Risto Siilasmaa jäseninä.

Hallituksen jäsenet

Pertti Ervi, s. 1957

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Päätoimi: Hallitusammattilainen ja itsenäinen liikkeenjohdon konsultti

Tausta add

Muut keskeiset luottamustehtävät

 • WithSecure, hallituksen jäsen vuodesta 2003, hallituksen puheenjohtaja 2004–2006 ja Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2008–2022

 • Efecte Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 (hallituksen jäsen vuodesta 2008)

 • QPR Software Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021

 • Pointsharp Holding AB, hallituksen jäsen vuodesta 2021

 • Mintly Oy, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuosina 2017–2022

 • Teleste Oyj, hallituksen jäsen 2009–2020, puheenjohtaja vuosina 2017–2020

 • Comptel, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011–2017

 • Stonesoft Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2004–2007

Toiminut aiemmin useiden pörssi- ja kasvuyritysten puheenjohtajana/hallituksen jäsenenä, mukaan lukien useissa tarkastusvaliokuntien puheenjohtajatehtävissä

Keskeinen työkokemus

 • Computer 2000 AG, varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 1995–2000

 • Computer 2000 Finland Oy:n perustajajäsen ja toimitusjohtaja 1983–1995

Koulutus

Ervi on koulutukseltaan elektroniikkainsinööri ja hänellä on useita kaupallisia- ja johtamisopintoja

Thomas Jul, s. 1967

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Tanskan kansalainen
Päätoimi: Inpay, toimitusjohtaja

Tausta add

Keskeinen työkokemus

 • Inpay, toimitusjohtaja 2021

 • MATTA Holding, perustajajäsen ja toimitusjohtaja 2019–2021

 • Nets Group, toimitusjohtaja ja maajohtaja Tanskassa 2017–2019

 • Ericsson Indonesia, toimitusjohtaja 2014–2017, Head of the Customer Unit Keski-Eurooppa, 2012–2014 ja Ericsson Austria GmbH:n toimitusjohtajana vuosina 2012–2013

 • Nokia Siemens Networks, Länsi-Euroopan johaja vuosina 2011–2012, Deutsche
  Telekomin globaalin asiakasliiketoimintatiimin johtaja vuosina 2009–2011, Tanskan sivuliikkeen toimitusjohtaja vuosina 2007–2010 ja Head of Nordics -tehtävässä vuosina 2006–2009

 • Nokia, eri tehtävissä, kuten maajohtajana, toimitusjohtajana ja liiketoiminnan
  kehitysjohtajana vuosina 1998–2007

 • Systematic Software Engineering, eri tehtävissä vuosina 1993–1998

Koulutus

Jul on koulutukseltaan ohjelmistotekniikan maisteri

Petra Teräsaho, s. 1966

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Tausta add

Keskeiset luottamustehtävät

Paulig Ab:n hallituksen jäsen vuodesta 2020, Paulig Ab:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

 • Stora Enso, Senior Vice President, Group Controller 2016–2022

 • ENFO Group, talousjohtaja 1.5.2022 alkaen

 • Outotec Group, Vice President, Group Controller 2014–2015

 • Nokia Oyj, globaalin markkinoinnin talousjohtaja vuosina 2012–2014, Nokian
  matkapuhelintoimintojen talousjohtaja Intiassa vuosina 2007–2012.

 • Nokia Networks, mobiilisovellusten liiketoiminnan suunnitteluyksikön johtaja vuosina 2000–2001, arvopohjaisen markkinoinnin johtaja vuosina 1999–2001

Koulutus

Teräsaho on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri

Risto Siilasmaa, s. 1966

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen


Tausta add

Muut keskeiset luottamustehtävät

 • WithSecure, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006, jäsen vuodesta 1988

 • Upright Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2022

 • Quanscient Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2022

 • CybExer Technologies, hallituksen jäsen vuodesta 2022

 • Upright Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2022

 • Pixieray Oy, hallituksen jäsenenä 2021

 • Valtiovarainministeriön teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja vuodesa 2020

 • Yonsei University School of Businessin Global Advisory Board, jäsen 2020

 • Komatsu International Advisory Board, jäsen 2020

 • International Advisory Board of IESE, jäsen 2019

 • Futurice Oy, hallituksen jäsen 2018

 • Global Tech Panel (EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan koolle kutsuman asiantuntijaryhmä) jäsen 2018

 • First Fellow Partners, perustaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2016

 • Teknologiateollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja 2016–2018, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2015, hallituksen jäsen, 2007–2019

 • Nokia Oyj, hallituksen jäsen 2008–2020, puheenjohtaja vuosina 2012–2020.

Keskeinen työkokemus

 • F-Securen ja WithSecuren perustaja ja WithSecuren toimitusjohtaja vuosina 1988–2006

 • First Fellow Partners, perustajajsen ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016

 • Nokia Oyj, väliaikainen toimitusjohtaja vuosina 2013–2014

Koulutus

Siilasmaa on koulutukseltaan diplomi-insinööri

Madeleine Lassoued, s. 1990

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Ruotsin kansalainen
Päätoimi: Volvo On Demand, markkinointijohtaja

Tausta add

Keskeiset luottamustehtävät

NEWS Group AB, hallituksen jäsen 2021–2022

Keskeinen työkokemus

 • Coupleness, Markkinoinnin neuvonantaja ja sijoittaja vuodesta 2021

 • Plansmaid, perustajajäsen

 • Toiminut Bisnoden Head of Digital Marketing -tehtävässä vuosina 2017–2019 ja Digital Marketing Team Leader -tehtävässä vuosina 2016–2017

 • Toiminut useissa BannerFlow:n ja Aevyn tehtävissä

Koulutus

Lassoued on koulutukseltaan
kauppatieteiden maisterin kansainvälisestä
taloustieteestä ja kauppatieteiden kandidaatti kansainvälisestä markkinoinnista

Sami Salonen, s. 1986

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2023
Suomen kansalainen
Päätoimi: F-Secure, Vice President, tuotesuunnittelu

Tausta add

Keskeinen työkokemus

 • Wärtsilä, General Manager & päätuoteomistaja vuosina 2020–2022

 • Wärtsilä, General Manager & Data Bridge arkkitehti vuosina 2019–2020

 • Eniram, Infra-tiimin tekninen tuotepäällikkö vuosina 2017–219

 • Eniram, Algoritmitiimin tiiminvetäjä ja kehittäjä vuosina 2013–2017

Koulutus

Salonen on koulutukseltaan Diplomi-insinööri (säätötekniikka ja signaalinkäsittely)