Hallinnointi

Tilintarkastus

Tilintarkastus

F-Securen yhtiöjärjestyksen mukaan F-Securella on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous nimittää yhtiön tilintarkastajan, ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

F-Securen 23.3.2023 pidetyn varsiaisen yhtiökokouksen valitsemana F-Securen tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti.

21.4.2023 F-Secure tiedotti, että yhtiön tilintarkastajana toimiva KHT-tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut F-Secure Oyj:lle nimittäneensä F-Secure Oyj:n päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän aiemmin toimineen päävastuullisen tilintarkastajan KHT Jannen Rajalahden tilalle. Muutos koskee tilikautta 2023.