Sijoittajayhteydet

Sijoittajayhteydet

F-Securen sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea yhtiön osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä täsmällistä, johdonmukaista, riittävää ja ajantasaista tietoa F-Securen liiketoimintojen kehityksestä, strategiasta ja konsernin taloudellisesta asemasta. F-Secure viestii johdonmukaisesti toimintaansa liittyvistä positiivisista ja negatiivisista seikoista.

F-Secure noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosraporttien julkaisemista, jolloin se ei osallistu keskusteluihin F-Securen taloudellisesta asemasta tai siihen vaikuttavista tekijöistä pääomamarkkinoiden edustajien tai tiedotusvälineiden kanssa.

F-Securen sijoittajasuhteista vastaa yhtiön talousjohtaja Sari Somerkallio.

Sari Somerkallio

Talousjohtaja
investor.relations@f-secure.com
+358 40 356 9251